Föräldrakooperativet 
Skogsgläntan


Skogsgläntan är ett föräldrakooperativ som ligger ute på Hammarö med skogen som närmaste granne.

På Skogsgläntan arbetar  förskolelärare och barnskötare med barngruppen som just nu består av ca 17 barn. Barnen är mellan ett till sex år gamla och är indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling.