Vi som jobbar här heter Cissi, Inga-Lill, Johanna, Camilla och Anneli.
Cissi är vår förskolechef och arbetar 95 %. Resterande pedagoger arbetar 75 %.